Toelatingsouderdom

Gr. 000:

Die jaar waarin die kleuter 4 word (ten volle “gepotty train” wees)

Gr.   00:

Die jaar waarin die kleuter 5 word

Gr. 0/R:

Die jaar waarin die kleuter 6 word

 

Skoolreëls en Regulasies

Die kleuterskool is onderworpe aan reëls en regulasies soos bepaal deur die Beheerliggaam van Laerskool Orion. Ons het ook ons eie Kleuterskool reëls en u as ouers se samewerking met die handhawing daarvan sal baie waardeer word. Dit kan slegs tot voordeel strek van u kind  wat u in ons sorg toevertrou.

 

Skooltye

  • Ons dagprogram begin stiptelik 07:45

  • Kleuters moet alreeds 07:30 by die skool wees.

  • Daar is reeds toesig vanaf 07:00

  • Kleuters gaan om 13:00 huis toe of gaan dan na die Kleuterskool se Naskoolsentrum.

  • Skoolkwartale is dieselfde as Departementele skole, m.a.w. die Kleuterskool sal skoolvakansies gesluit wees.

Kleredrag

Kleuters moet gemaklike klere dra wat mag vuil word. Alle kledingstukke moet duidelik gemerk wees. Voorsien asseblief ‘n ekstra  stel klere in u kleuter se tassie ingeval dit nodig sou word. Hou asseblief die seisoene in gedagte. In die somer kan die kleuters gerus sonder skoene skool toe kom.

Ons is baie trots op ons unieke Orionland klere wat by die Kleuterskool te koop is.

 

Skooltassie/sak

Die kleuters  moet elke dag ‘n skooltas skool toe bring. Dit moet groot genoeg wees om sy kosblikkie, “flip file” en aktiwiteite vir die dag in huis toe te neem.

 

Verjaarsdae

Aangesien ‘n kleuter se verjaarsdag vir hom/haar soveel beteken, poog die skool om dit die grootste dag in sy/haar lewe te maak. Koek, lekkers ens. kan vir die maatjies saamgebring word. Partytjiereëlings kan met die klasonderwyseres getref word.

Verversings & snoepiedag

 Kleuters eet ontbyt tuis.  ‘n Voedsame kospakkie in ‘n gemerkte kosblik moet saamgestuur word vir pouse.  Kleuters wat die naskoolsentrum bywoon kry wel ‘n ligte middagete om 13:30 en verversings om 15:00.  Vrydae is “snoepiedag” vir die kleuters. Hulle mag ook op ‘n Vrydag lekkers saambring. U kan u kleuter van ‘n geldjie voorsien sodat hy/sy hul eie aankope kan doen. Kleingeld word in u kleuter se blikkie by die skool gehou.

 

Kommunikasie

Elke kleuter het ‘n A5 “Flip File” wat in die klas bly en slegs huis toe gestuur word  as daar ‘n briefie is. Haal asseblief die briefies vir kennisname uit en stuur die “Flip File” die volgende dag terug skool toe.

 

Communicator

Die Laerskool en Kleuterskool maak baie gebruik van die Communicator sisteem om inligting aan die ouers oor te dra.  Ons wil ’n dringende versoek tot u rig om ook hierdie program op u rekenaar af te laai.  

Die volgende stappe kan gevolg word:

  • Google: Communicator

  • Kies die opsie: D6 School Communicator

  • Download: Parents click here

  • Soek Laerskool Orion en click daarop