NASKOOLSENTRUM

Hier kry leerders die geleentheid om hul huiswerk onder toesig van bekwame personeel te voltooi en daarna te ontspan.

 

TYE
14:00 – 15:30: Huiswerk word in klasse - onder toesig - gedoen.
15:30 - 17:30: Onstpanning en speel
 
ALGEMEEN
  • Leerlinge se kledingstukke en sakke moet asseblief duidelik gemerk wees.
  • Die naskoolsentrum is tydens die skoolvakansie gesluit.
  • Ons wil ons naskool ouers ook vriendelik versoek om nie in die skoolgronde in te ry om die kinders by die Naskool af te haal nie.
  • Ouers moet self hul kleuter by die Naskoolsentrum kom afhaal.  Geen kleuter sal aan ‘n vreemde persoon afgegee word nie.  Indien u nie self u kleuter kan kom haal nie, moet u skriftelik toestemming gee en reëlings tref met die naskooldame.

 

KONTAKNOMMER

Me. Alice Meyer - 011 868 5562